Andrzej Lepper
Jarosław Gugała
Marek Kotański
Monika Olejnik